Sonstige Schnapskanne 100lt

  • Sonstige Schnapskanne 100lt

EUR 99
përfshirë TVSH prej 20% (83 përjashtuar. 20% TVSH)
Schnaps-, Wasser- oder Ölfass
25lt € 59; 30lt € 65; 50lt € 72; 75lt € 89; 100lt € 99;
Ablasshahn in Inox € 18

Përkthe përshkrimin
Makinat e reja
Lloji:
Schnapskanne 100lt
Kërkesa për tregtarë
 

Lampl-Küssner Franz    
Tregoni numrin e telefonit
Firmenlogo
Premium
Adresapostare te kontrollohet
Numri i telefonit është i kontrolluar
ANëTAR Që PREJ 2014
KOL-Technik, Franz Lampl-Küssner Unterrosenberg 101
8093 - St. Peter am Ottersbach