Kategórie

Závitovkový dopravníkDopravné závitovky od rôznych obchodníkov zo strojmi v obšírnej ponuke.Sypné,zrnité,krupičné, múčné taktiež práškové hmoty dodanie sa deje zvisle a uholnate, je priaznivo použiteľná transportová kladka.Na mlátenie semena a zostatok látky priaznivo sa používajú metlové transportové kladky.