Kategórie

Poľnohospodárske nákladne autáNájdete tu optimálne dopravné vozidlá k Vášmu podnikaniu.Vyberte si z rozličných ponúk,ktoré Vám ponúkajú naši obchodníci s ojazdenými poľnými strojmi.Transportér je jeden výrazný vyvynutý druh z traktorov pre horský región.Pre toto vytvorený traktor, zavesia s vývodným hriadeľom. Viac druhov adaptérov si môžete namontovať : kosačku, trúsiče umelého hnojiva, navíjak,sečkovač. Pre moderných poľnohospodárov sú nevyhnutné ..jeden zo .záhradných strojov!