Kategórie

Elektromotory

Zoraďovanie:


Nenájdete v dobrom stave elktronický motor? Prezrite si z ohromné množstvo ponúk ! Elektromotor fungujúci ako jeden motor elktricky rotačný stroj ,ktorý nástroj spočíva na princípe elektro-magnetickej indukcií, energiu elektrického prúdu premení na mechanickú energiu ,rotačný pohyb.Elektromotor ked´ produkuje mechanickú energiu s spotrebou elektrickou energiou hovoríme o stroji.Elektromotor ked´produkuje elektrickú energiu s potrebou mechanickou energiou hovoríme o generate. Hľadanie pomocou ľavostranného báru.