Kategórie

Čelné nakladačeJeden človek porozumie pod jedným kolísavým oceľovo-krídlovým čelovým nakladačom, že na čo všetko je dobrý traktor .Jeden traktor namontovaný s jedným takým čelným nakladačom ,funkčne je ako jeden kolesový rebrík.Zúžite hľadanie podľa kritérií s pomocou ľavostraného navigačného báru