Landmaschinenhändler Kosovo

Agribau

Zona Industriale , Lidhja e Pejës 136
10000 Prishtine
Telefon: +383 44 239472
Mobil: +383 38 748882
Zur Webseite

Infos

Dardan Imeri B.I

Nazim Azemi - Sllatin e eperme
61000 Viti
Telefon: +383 44894 792
Mobil: +383 44430 018

Haxhijaha

Rr. Xhelal Hajda
21010 Rahovec
Telefon: +381 2927 7215
Mobil: +377 4490 0069

Infos

N.T.B Agro - Drinia

Piranë - Prizren Kosovë
20000 Prizren
Telefon: +383 4423 4039
Mobil: +383 4411 3137

Infos

N.T.SH Kastrati

Krushe e madhe, Magjistralja Prizren - Gjakove
21080 Krushe e madhe
Telefon: +383 4418 3296
Mobil: +383 4493 5946

Infos

NPT NOLI

Magjistralja Prizren – Gjakove, XERXE 21060 – RAHOVEC KO
21000 Rahovec
Telefon: +383 492 81626
Zur Webseite

NTP BURIMI

Bibaj
70000 Ferizaj
Telefon: +029 328 700
Mobil: +383 44 505789

Infos