Kërko kategorinë

Të Përdorura Pllugje Për Heqjen Borës Thikat Grryrëse Nga çeliku

Klasifikim:
Gjerësia: 280
Viti i prodhimit: 2009 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 330
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 8.490,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 290
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 3.990,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 300
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 7.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 280
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 7.490,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 300
Viti i prodhimit: 2017 
EUR 4.290,--

Shto në listën e preferuar

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 250
Viti i prodhimit: 2005 
EUR 4.000,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 260
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 5.890,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 260
Viti i prodhimit: 2010 
EUR 4.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 250
Viti i prodhimit: 2007 
EUR 1.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 150
Viti i prodhimit: 2011 
EUR 1.680,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 300
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 6.590,--

Shto në listën e preferuar

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 280
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 5.950,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 280
Viti i prodhimit: 1978 
EUR 2.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 180
Viti i prodhimit: 2014 
EUR 1.250,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 120
EUR 750,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 230
Viti i prodhimit: 1994 
EUR 1.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2600
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 4.790,--

Shto në listën e preferuar