Tregtarët e makinerive bujqësore Sllovakia

Agrobazár, Benjamín Popély

Fő út
07675 Velké Raškovce 73.
Telefoni: +421 905 649114
Telefoni mobil: +421 90 5293060
Në Webfaqe

Test Slowakisch

Test 1
81321 Test
Telefoni: +421 948 006086

UNIAGRO, s.r.o.

SNP 126
962 01 Zvolenska Slatina
Telefoni: +421 45 5369144
Në Webfaqe