Tregtarët e makinerive bujqësore Kantoni i Fribourg-ut

Studer AG Kerzers

Biberenzelgli 7
3210 Kerzers
Telefoni: +41 31 7556083