Capello Quasar R6 Maispflücker

  • Capello Quasar R6 Maispflücker
  • 6880-2398b37220e07578a44a57f1f8c37324-2675644
  • 6880-2398b37220e07578a44a57f1f8c37324-2675644

Capello R6 mit Hydraulischer Seitenschnecke
Stoppelknicker
Beleuchtungsbalken
70 cm Reihenabstand

Përkthe përshkrimin
Makinat e reja
Lloji:
Quasar R6 Maispflücker
Gjerësia:
70 cm
Viti i prodhimit:
2020
Kërkesa për tregtarë
 
Puntigam Robert Ratzenau 30
8480 - Mureck
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit