Hardi ANBAUSPRITZE 600 L

  • Hardi ANBAUSPRITZE 600 L

EUR 1.261
TVSH nuk është e qëndrueshme
Teilbreiten (3x),
Mechanische Klappung
________
ID: 3134461, Teilbreiten (3x), Mechanische Klappung
Gelenkwelle, mech. Höhenverstellung, Pumpe 114 l, Lechler Düsen ID 12005

Përkthe përshkrimin
Numri i brendshëm: 13899-3134461
Makina të përdorura
Lloji:
ANBAUSPRITZE 600 L
Gjerësia:
1200 cm
Vëllimi:
600 m³
Përmbajtja:
600 l
Viti i prodhimit:
1997
Kërkesa për tregtarë
 
Heinrich Schröder Landmaschinen KG Westerstede Carl-Benz-Straße 1
26655 - Westerstede
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit