Drehpflug/ Rotatable plow/ Pług Obrotowy 4-skibo

  • Sonstige Drehpflug/ Rotatable plow/ Pług Obrotowy 4-skibo
  • 8474-7a95127c4c0cb6073832e363f9f7b1ae-4095451
  • 8474-7a95127c4c0cb6073832e363f9f7b1ae-4095451
  • 8474-7a95127c4c0cb6073832e363f9f7b1ae-4095451
  • 8474-7a95127c4c0cb6073832e363f9f7b1ae-4095451
  • 8474-7a95127c4c0cb6073832e363f9f7b1ae-4095451
  • 8474-7a95127c4c0cb6073832e363f9f7b1ae-4095451
  • 8474-7a95127c4c0cb6073832e363f9f7b1ae-4095451

EUR 16.529
inclusa IVA 23% (13.439 esclusa IVA 23%)
DE/EN/PL

Drehpflug mit 4 Zinkenarmen

Wir bieten Ihnen einen Drehpflug von der Firma Koja an.

Teschiche Daten:

- Eigenmasse: 1480 kg
- Länge: 485 cm
- Breite: min. 2100 mm; max. 2650
- Höhe: 1650 mm
- Breite der Rillen: 30-50 cm
- Tiefe der Schöpfung: 30 cm (max.)
- Leistungsbedarf: 100-130 PS

Wir besorgen Lieferung nach Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Kosten dafür werden individuell berechnet.

Wir sprechen Deutsch. Rufen Sie uns jederzeit an und stellen Sie bitte Ihre Fragen. Sie können uns auch gerne per E-mail anschreiben. Wir freuen uns auf Sie!

--------------------------------------------------------------------------

Plow Koja Rotatable with 4 corps

The plow is intended for working in agriculture for plowing plowing flat fields with small inclination. It can be used on various types of soil thanks to the spring suspension of the plow poles, which also protect the body from damage.

The plow is very easy to use, just a few adjustments and it is ready to work.

Technical data:

- Number of corps: 4 pcs
- Spacing between the bodies: 94 cm
- Spring protection
- Weight: 1480 kg
- Length: 485 cm
- Width: min. 2100 mm; max. 2650 mm
- Height: 1650 mm
- Width of furrows: 30-50 cm
- Working depth: 30 cm (max.)
- Power: 100-130 hp
- Transport speed: 25

Equipment:

- Support frame to which the plow bolts are attached via the heads.
- The plow bodies are connected with a plow adjustment adjustment beam.
- The adjustment of the first furrow width is made by setting the drawbeam with the adjustment screw.
- The adjustment of the plowing width on each body is made possible by the plowing width adjustment beam.
- The furrow width can be adjusted in the range of 30cm to 50cm.
- The plow hook and the drawbeam are attached to the face of the main frame. The plow is equipped with a supporting wheel and support

Wholesale of agricultural machinery Zabielski
We have been operating on the market since 2001.

We offer:
- own, direct transport to the customer,
- fast delivery due to the large number of assortments in the warehouse,
- own assembly team throughout the country and abroad as well as professional service.

If you have any questions or suggestions, we are at your disposal. We invite you to purchase!

--------------------------------------------------------------------------

Pług Koja Obrotowy 4-skibowy

Pług orny przeznaczony jest do pracy w rolnictwie do wykonywania orki zagonowej polach płaskich o niewielkim nachyleniu. Może być stosowany na rożnych rodzajach gleb dzięki resorowemu zawieszeniu słupic pługu, które zabezpieczają również korpus przed uszkodzeniem.

Pług jest bardzo łatwy w obsłudze, wystarczy kilka regulacji i jest gotowy do pracy.

Dane techniczne:

- Liczba korpusów: 4 szt.
- Odstęp między korpusami: 94 cm
- Zabezpieczenie resorowe
- Masa: 1480 kg
- Długość: 485 cm
- Szerokość: min. 2100 mm; max. 2650 mm
- Wysokość: 1650 mm
- Szerokość bruzd: 30-50 cm
- Głębokość robocza: 30 cm (max.)
- Moc: 100-130 KM
- Prędkość transportowa: 25

Wyposażenie:

- Rama nośna, do której za pośrednictwem głowic przymocowane są słupice pługu.
- Korpusy pługu połączone są belką ustawczą regulacji szerokości orki.
- Regulację szerokości pierwszej skiby wykonuje się przez ustawienie belki zaczepowej za pomocą śruby regulacyjnej.
- Regulację szerokości orki na każdym z korpusów umożliwia belka ustawcza szerokości orki.
- Szerokość bruzdy można regulować w zakresie 30cm do 50cm.
- Do przodka na ramie głównej przymocowany jest zaczep pługa oraz belka zaczepowa. Pług wyposażony jest w koło podpierające i podporę

Hurtownia maszyn rolniczych Zabielski
Działamy na rynku od 2001 r.

Oferujemy:
- własny, bezpośredni transport do klienta,
- korzystne finansowanie maszyn (kredyt/ leasing),
- szybką dostawę z uwagi na dużą ilość asortymentu na magazynie,
- własną ekipę montującą na terenie całego kraju i za granicą oraz profesjonalną obsługę.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy serdecznie do zakupu!

Traduci la descrizione
Numero interno: 215678-4093243
Questo aratro Sonstige Drehpflug/ Rotatable plow/ Pług Obrotowy 4-skibo del 2021 è largo 265. Il prezzo per questo aratro ammonta a 71.340 PLN inclusa IVA 23%. Accessori disponibili: Tipo di costruzione Aratro reversibile mecanico.
Macchina nuova
Tipo:
Drehpflug/ Rotatable plow/ Pług Obrotowy 4-skibo
Larghezza:
265 cm
Anno di costruzione:
2021

Bernadetta Serafin      
Mostra il numero di telefono
Zabielski Maszyny Rolnicze korytki 6
18-420 - Jedwabne
Landwirt.com GmbH, your marketplace, Rechbauerstraße 4/1/4, A-8010 Graz
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck- und Satzfehler vorbehalten. marktplatz@landwirt.com
© Copyright 2024 Landwirt.com GmbH Alle Rechte vorbehalten.