Trgovci poljoprivrednih strojeva Albanija

AgroShqip

Pranë Autostradës Golem i vogël, Lushnje
9023 Lushnje
Telefon: +355 68408 2866
Mobilni: +355 69928 2112

EDEA SH.P.K

Autostrada Fier - Lushnje 100m në lindje të Ures së Komu
93000 Fier
Telefon: +34 224 412
Mobilni: +692 062 663

MaBAlbania

Autostrada Dr - Tr. km7 Xhafzotaj Durrës-Albania
2000 Durrës
Telefon: +355 6836 70118
Mobilni: +355 6752 3999