Faruk Beqa

TRGOVAC
Član od 2017
Zenun Beqa, no.12
72000 Shtime
Telefon: +383 377 45843911
Planiranje puta
Početak:
Cilj: