Të Përdorura Sip Star 360 10

Klasifikim:
Gjerësia: 390
Viti i prodhimit: 2019 
Orë pune: 1
EUR 5.990,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 360
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 5.600,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 12
Përmbajtja: 1000
Viti i prodhimit: 2011 
Orë pune: 200
EUR 5.700,--

Shto në listën e preferuar

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 1200
Përmbajtja: 1000
Viti i prodhimit: 2010 
EUR 5.950,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 120
Përmbajtja: 1100
Viti i prodhimit: 2015 
Orë pune: 84
EUR 10.400,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 250
Viti i prodhimit: 2008 
EUR 3.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 215
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 18.888,--

Shto në listën e preferuar

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 215
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 31.400,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 215
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 17.777,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 27.900,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2008 
EUR 28.000,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2011 
EUR 15.800,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 1996 
EUR 14.950,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2016 
EUR 19.960,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2007 
EUR 17.990,--

Shto në listën e preferuar

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 200
Viti i prodhimit: 2015 
EUR 21.200,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 180
Viti i prodhimit: 2007 
EUR 25.900,--

Shto në listën e preferuar