Kërko kategorinë

Të Përdorura New Holland T7.250

Klasifikim:
New Holland T7.315 HD
PS/kW: 300 PS/221 kW
Viti i prodhimit: 2017 
Orë pune: 1500
EUR 129.000,-- EUR 122.550,--

Shto në listën e preferuar
T7.235 Auto Command
PS/kW: 235 PS/173 kW
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 4170
EUR 83.000,-- EUR 78.850,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 182 PS/134 kW
Viti i prodhimit: 2010 
Orë pune: 5755
EUR 64.900,-- EUR 61.655,--

Shto në listën e preferuar
New Holland T7.270 Auto Command
PS/kW: 269 PS/198 kW
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 2700
EUR 106.000,-- EUR 100.700,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 315 PS/232 kW
Viti i prodhimit: 2017 
Orë pune: 1050
EUR 133.000,-- EUR 126.350,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 290 PS/214 kW
Viti i prodhimit: 2016 
Orë pune: 2700
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 200 PS/148 kW
Orë pune: 9600
EUR 53.431,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 200 PS/148 kW
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 6519
EUR 69.020,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 218 PS/161 kW
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 2770
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 218 PS/161 kW
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 4150
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 218 PS/161 kW
Viti i prodhimit: 2012 
Orë pune: 5115
EUR 55.000,--
PS/kW: 235 PS/173 kW
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 6012
EUR 64.260,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2012 
Orë pune: 2250
EUR 65.000,--
PS/kW: 210 PS/155 kW
Viti i prodhimit: 2015 
Orë pune: 3177
EUR 64.000,--
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 4800
EUR 55.000,--
PS/kW: 218 PS/161 kW
Viti i prodhimit: 2012 
Orë pune: 5700
EUR 51.500,--
PS/kW: 236 PS/174 kW
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 4169
EUR 77.350,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 200 PS/148 kW
Viti i prodhimit: 2012 
Orë pune: 3995
EUR 85.085,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 185 PS/137 kW
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 1400
EUR 1.400,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 171 PS/126 kW
Viti i prodhimit: 2011 
Orë pune: 3500
EUR 76.900,--

Shto në listën e preferuar