Kërko kategorinë

Të Përdorura Hardi Commander 4200

Klasifikim:
Përmbajtja: 4200
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 3600
Përmbajtja: 4200
Viti i prodhimit: 2003 
EUR 13.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2700
Përmbajtja: 4200
Viti i prodhimit: 2001 
EUR 7.983,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2700
Përmbajtja: 3200
Viti i prodhimit: 2001 
EUR 17.731,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2700
Përmbajtja: 2800
Viti i prodhimit: 2006 
EUR 11.500,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2001 
EUR 11.781,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2400
Përmbajtja: 2800
Viti i prodhimit: 2001 
EUR 9.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2700
Përmbajtja: 4500
Viti i prodhimit: 2012 
EUR 39.500,--

Shto në listën e preferuar
Përmbajtja: 7000
Viti i prodhimit: 2012 
EUR 35.286,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 1800
Përmbajtja: 2800
Viti i prodhimit: 2001 
Orë pune: 2600
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 1800
Përmbajtja: 2800
Viti i prodhimit: 2004 
Orë pune: 1300
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2200
Përmbajtja: 2800
Viti i prodhimit: 1998 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 1800
Viti i prodhimit: 2006 
EUR 9.900,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 1999 
EUR 13.091,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 1999 
EUR 10.000,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2400
Viti i prodhimit: 2000 
EUR 13.697,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 30
Vëllimi: 4200
Përmbajtja: 4200
Viti i prodhimit: 2002 
EUR 18.921,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2400
Vëllimi: 4200
Përmbajtja: 4200
Viti i prodhimit: 2005 
EUR 13.685,--

Shto në listën e preferuar
Vëllimi: 4000
Përmbajtja: 4000
Viti i prodhimit: 2000 
Orë pune: 1
EUR 17.255,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 2400
Përmbajtja: 4200
Viti i prodhimit: 2000 
EUR 24.870,--

Shto në listën e preferuar