Kërko kategorinë

Të Përdorura Litar Per Tërheqje Funksion Elektro Hidraulik

Klasifikim:
Gjerësia: 175
Viti i prodhimit: 1999 
Orë pune: 1000
EUR 4.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 195
Viti i prodhimit: 2020 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 205
Viti i prodhimit: 2020 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 160
Viti i prodhimit: 2018 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 180
Viti i prodhimit: 2017 
Orë pune: 50
EUR 11.858,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 175
EUR 3.300,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 195
Viti i prodhimit: 2007 
EUR 3.799,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 150
Viti i prodhimit: 2019 
Orë pune: 20
EUR 6.390,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 195
Viti i prodhimit: 2007 
EUR 3.899,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 150
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 5.990,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 190
Viti i prodhimit: 2007 
EUR 5.890,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2008 
EUR 3.690,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 1600
Viti i prodhimit: 2018 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 200
Viti i prodhimit: 2019 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 150
Viti i prodhimit: 2018 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2006 
EUR 2.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 1700
Viti i prodhimit: 2020 
EUR 6.950,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 190
Viti i prodhimit: 2020 
EUR 7.200,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 180
Viti i prodhimit: 2008 
EUR 3.950,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 1999 
EUR 3.500,--

Shto në listën e preferuar