Kërko kategorinë

Të Përdorura Rimorki Vetëngarkues Për Dru 4 Shtylla Çifte Anësore

Klasifikim:
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 27.900,-- EUR 27.063,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 210
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 17.800,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 1400
Viti i prodhimit: 2011 
EUR 22.500,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 21.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 217
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 39.500,--

Shto në listën e preferuar

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 210
Viti i prodhimit: 2019 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 210
Viti i prodhimit: 2018 
EUR 33.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 230
EUR 33.900,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2020 
EUR 22.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 203
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 16.990,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 125
Viti i prodhimit: 2020 
EUR 26.400,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 228
Viti i prodhimit: 2019 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 200
Viti i prodhimit: 2015 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2004 
EUR 18.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 195
EUR 10.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 206
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 19.999,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2013 
EUR 19.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2017 
EUR 34.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 212
Viti i prodhimit: 2020 
EUR 19.500,--

Shto në listën e preferuar