Kërko kategorinë

Të Përdorura Rimorki Vetëngarkues Për Dru Rimorkio Me Kornizë Të Dyfishtë

Klasifikim:
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2014 
EUR 34.700,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 27.900,-- EUR 27.063,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 200
Viti i prodhimit: 2012 
EUR 14.800,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2014 
EUR 17.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 230
EUR 33.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 228
Viti i prodhimit: 2019 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 200
Viti i prodhimit: 2015 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2013 
EUR 19.500,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 240
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 39.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 215
Viti i prodhimit: 2015 
EUR 22.909,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 54.000,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 215
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 30.899,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 89.250,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 1999 
EUR 21.000,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 220
Viti i prodhimit: 2007 
EUR 26.900,--

Shto në listën e preferuar
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 24.490,--

Shto në listën e preferuar

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 230
Viti i prodhimit: 2007 
EUR 19.900,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 225
Viti i prodhimit: 2019 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 225
Viti i prodhimit: 2019 
EUR 26.500,--

Shto në listën e preferuar