Të Përdorura Korrje Hidraulikë Statike

Klasifikim:
PS/kW: 245 PS/181 kW
Gjerësia: 560
Viti i prodhimit: 2018 
Orë pune: 215
EUR 198.800,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 220 PS/162 kW
Gjerësia: 390
Viti i prodhimit: 2003 
Orë pune: 4300
EUR 69.500,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 259 PS/191 kW
Gjerësia: 550
Viti i prodhimit: 2018 
Orë pune: 325
EUR 182.070,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 585 PS/431 kW
Gjerësia: 1080
Viti i prodhimit: 2018 
Orë pune: 220
EUR 440.300,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 364 PS/268 kW
Gjerësia: 600
Viti i prodhimit: 2010 
Orë pune: 2266
EUR 139.000,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 185 PS/137 kW
Gjerësia: 390
Viti i prodhimit: 2007 
Orë pune: 2680
EUR 71.500,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 185 PS/137 kW
Gjerësia: 420
Viti i prodhimit: 2006 
Orë pune: 1000
EUR 75.800,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 431 PS/317 kW
Gjerësia: 750
Viti i prodhimit: 2009 
Orë pune: 1302
EUR 126.500,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 255 PS/188 kW
Gjerësia: 480
Viti i prodhimit: 2004 
Orë pune: 2250
EUR 52.000,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 204 PS/150 kW
Gjerësia: 490
Viti i prodhimit: 2011 
Orë pune: 480
EUR 109.500,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 190 PS/140 kW
Gjerësia: 493
Viti i prodhimit: 2008 
Orë pune: 1352
EUR 98.900,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 350 PS/258 kW
Viti i prodhimit: 2013 
Orë pune: 1091
EUR 112.931,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 350 PS/258 kW
Gjerësia: 920
Viti i prodhimit: 2012 
Orë pune: 1276
EUR 101.031,--

Shto në listën e preferuar
Gjerësia: 540
Viti i prodhimit: 2004 
Orë pune: 2100
EUR 82.705,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 539 PS/397 kW
Gjerësia: 915
Viti i prodhimit: 2008 
Orë pune: 2500
EUR 106.981,--

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 200 PS/148 kW
Viti i prodhimit: 1999 
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 200 PS/148 kW
Gjerësia: 510
Viti i prodhimit: 1994 
Orë pune: 2650
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 243 PS/179 kW
Gjerësia: 550
Viti i prodhimit: 2018 
Orë pune: 50
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 306 PS/225 kW
Gjerësia: 620
Viti i prodhimit: 2018 
Orë pune: 152
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar
PS/kW: 330 PS/243 kW
Viti i prodhimit: 1992 
Orë pune: 3100
sipas marrëveshjes

Shto në listën e preferuar