Autokombajna për korrjen e misrit për silazh - Wimmer


Wimmer
Grübl 8
4633 Kematen
Telefoni: Tregoni numrin e telefonit
Faqja hyrëse: http://www.landtechnik.cc