Konzum Trade Kft.

Konzum Trade Kft.
TREGTAR
Anëtar që prej 2012
Tiszavasvári út 1.
4400 Nyíregyháza
Telefoni: +06 42 500166
Telefoni mobil: +06 30 2182210
Faqja hyrëse: http://www.konzumtrade.hu
Projektues rruge
Fillimi:
Objektivi:

Të gjitha ofertat e tregtarëve
Klasifikim: