Gomark 80

  • Gomark 80

EUR 1.030
përfshirë TVSH prej 20% (858 përjashtuar. 20% TVSH)
Obst und Weinpresse mit Wasserdruck, Nirosta
mit 2 starre Räder
VS 35l 730.--
VS 55l € 850,--
schwenkbar mit 4 Räder
VSPIX 80l € 1.165,--
VSPIX 120l € 1.520,--
VSPIX 170l € 1670,--
VSPIX 250l € 2.010.--

Përkthe përshkrimin
Makina të përdorura
Lloji:
80
Përmbajtja:
80 l
Viti i prodhimit:
2021
Kërkesa për tregtarë
 
Lindner GmbH Hirnsdorf 107
8221 - Hirnsdorf
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit