Sonstige Tank zu Steyr 540

  • Sonstige Tank zu Steyr 540

EUR 277
Norma standarde (7.7%) (258 përveç normës standarde (7.7%))
AMS 10664, occ.nr. 8543,

Përkthe përshkrimin
Makina të përdorura
Lloji:
Tank zu Steyr 540
Kërkesa për tregtarë
 
Mäder AG Landmaschinen Buchgrindel
5524 - Niederwil AG
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit