Sonstige Tank zu Steyr 8070 SK-1

  • Sonstige Tank zu Steyr 8070 SK-1

EUR 462
Norma standarde (7.7%) (429 përveç normës standarde (7.7%))
AMS 10663, occ.nr. 8508,
60 lt.
neuwertig

Përkthe përshkrimin
Makina të përdorura
Lloji:
Tank zu Steyr 8070 SK-1
Kërkesa për tregtarë
 
Mäder AG Landmaschinen Buchgrindel
5524 - Niederwil AG
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit