Sonstige Kühler zu Steyr 188

  • Sonstige Kühler zu Steyr 188

EUR 280
Norma standarde (7.7%) (261 përveç normës standarde (7.7%))
AMS 10628, occ.nr. 8503,

Përkthe përshkrimin
Makina të përdorura
Lloji:
Kühler zu Steyr 188
Kërkesa për tregtarë
 
Mäder AG Landmaschinen Buchgrindel
5524 - Niederwil AG
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit