Pneumant 600-36 AM

  • Pneumant 600-36 AM
  • 4189-21300a46e2fab6665495c5c6f8fad8a3-2565201
  • 4189-21300a46e2fab6665495c5c6f8fad8a3-2565201
  • 4189-21300a46e2fab6665495c5c6f8fad8a3-2565201

EUR 130 ,--  përjashtuar. 19% TVSH
Makina të përdorura
Lloji:
600-36 AM
Kërkesa për tregtarë
 

Frank Puhr  
Tregoni numrin e telefonit
Premium
Adresapostare te kontrollohet
Numri i telefonit është i kontrolluar
ANëTAR Që PREJ 2009
BLT Brandenburger Landtechnik GmbH Liebenthaler Bahnhof 2
16909 - Heiligengrabe