Silowolff DP-900-12

  • Silowolff DP-900-12
  • 4700-20ca5fc4bfa43b9c40863f7ae0ff8351-2530644
  • 4700-20ca5fc4bfa43b9c40863f7ae0ff8351-2530644
  • 4700-20ca5fc4bfa43b9c40863f7ae0ff8351-2530644
  • 4700-20ca5fc4bfa43b9c40863f7ae0ff8351-2530644
  • 4700-20ca5fc4bfa43b9c40863f7ae0ff8351-2530644
  • 4700-20ca5fc4bfa43b9c40863f7ae0ff8351-2530644
  • 4700-20ca5fc4bfa43b9c40863f7ae0ff8351-2530644
  • 4700-20ca5fc4bfa43b9c40863f7ae0ff8351-2530644

EUR 1.023 ,--  përfshirë TVSH prej 19%
-Untergrundpacker
-Beetpflugpacker
-900 mm Gußringe,Zweireihig Passend für (Modell):Beetpflug,
Reihenanzahl (2-reihig)

Përkthe përshkrimin
Numri i brendshëm: 11307-248606910011
Makina të përdorura
Lloji:
DP-900-12
Gjerësia:
180 cm
Viti i prodhimit:
1992
Kërkesa për tregtarë
 
Baase Landmaschinen GmbH Holthof 39
18513 - Splietsdorf
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit