Delaval DXCR 3500 Liter

  • Delaval DXCR 3500 Liter
  • 4700-026114005b299080614db76d23eedc9e-2525923
  • 4700-026114005b299080614db76d23eedc9e-2525923

EUR 8.996 ,--  përfshirë TVSH prej 19%
Preis ohne Reinigung & Kühlung - aber optional verfügbar!

Përkthe përshkrimin
Numri i brendshëm: 11307-201760810402
Makina të përdorura
Lloji:
DXCR 3500 Liter
Vëllimi:
3500 m³
Përmbajtja:
3500 l
Viti i prodhimit:
2017
Kërkesa për tregtarë
 
Baase Landmaschinen GmbH Holthof 39
18513 - Splietsdorf
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit