Sonstige Ford Steuerventile

  • Sonstige Ford Steuerventile
  • 171-365adacbe2094a01c00c0118b4e0a6ae-2459133
  • 171-365adacbe2094a01c00c0118b4e0a6ae-2459133
  • 171-365adacbe2094a01c00c0118b4e0a6ae-2459133

EUR 541 ,--  Norma standarde (7.7%)
AMS 27223
- Passend : Serie 1000 - 10
- Tech.Daten : 1 DW oder 1 EW
- Farbe : blau
- Zubehör : Hebelsatz ohne Dichtungen
- Garantie : ab Platz

Përkthe përshkrimin
Makina të përdorura
Lloji:
Ford Steuerventile
Kërkesa për tregtarë
 
Mäder AG Landmaschinen Buchgrindel
5524 - Niederwil AG
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit