Sonstige / Other 2,00 M EURO

  • Sonstige / Other 2,00 M EURO
  • 4459-2332abe5016d976ddcf1fe5fe41ddf82-2402658
  • 4459-2332abe5016d976ddcf1fe5fe41ddf82-2402658
  • 4459-2332abe5016d976ddcf1fe5fe41ddf82-2402658
  • 4459-2332abe5016d976ddcf1fe5fe41ddf82-2402658
  • 4459-2332abe5016d976ddcf1fe5fe41ddf82-2402658

EUR 536
përfshirë TVSH prej 19% (450 përjashtuar. 19% TVSH)
ID: 3132115

Përkthe përshkrimin
Numri i brendshëm: 12477-3132115
Makina të përdorura
Lloji:
2,00 M EURO
Kërkesa për tregtarë
 
Wesselmann & Schröder Landmaschinen Lastrup-Schnelten Unnerweg 65
49688 - Lastrup-Schnelten
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit