Mitas 620/70R30 SFT N 178

  • Mitas 620/70R30 SFT N 178
  • 4459-05f137178dfa9a4b95aec5d7de36a6b0-2382574

EUR 1.428
përfshirë TVSH prej 19% (1.200 përjashtuar. 19% TVSH)
ID: 3208413

Përkthe përshkrimin
Numri i brendshëm: 12477-3208413
Makina të përdorura
Lloji:
620/70R30 SFT N 178
Kërkesa për tregtarë
 
Wesselmann & Schröder Landmaschinen Lastrup-Schnelten Unnerweg 65
49688 - Lastrup-Schnelten
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit