Pirelli 380/70 R28 Pirelli

  • Pirelli 380/70 R28 Pirelli
  • 3791-08f63a5606165df5c286ebe39765fd24-2349645
  • 3791-08f63a5606165df5c286ebe39765fd24-2349645

EUR 1.180
Çmimi përfshi. TVSH / Ndërmjetësim (1.044 Çmimi pa TVSH / Ndërmjetsim)
Verstellräder SAME Silver 380/70 R28 Pirelli 25% Profiltiefe

Përkthe përshkrimin
Makina të përdorura
Lloji:
380/70 R28 Pirelli
Gjendja e kategorisë:
Mjaftueshëm (klasa 3)
Dimensioni
380/70 R28
Profili i thellësisë (%)
25
Depo për vendosjen e mjeteve me copë
2
Lloj makine: Traktorë
Kërkesa për tregtarë
 

Thomas Maier  
Tregoni numrin e telefonit
Maier Thomas Landtechnik Lessnig 17
9753 - Kleblach/Lind