Pewag 380/70-24 U 152 8 ED neu

  • Pewag 380/70-24   U 152 8 ED  neu

EUR 990
Çmimi përfshi. TVSH / Ndërmjetësim (876 Çmimi pa TVSH / Ndërmjetsim)
Makina të përdorura
Lloji:
380/70-24 U 152 8 ED neu
Gjendja e kategorisë:
Shume e mire (kategoria 1)
Kërkesa për tregtarë
 
LH Gleinstätten-Ehrenhausen-Wies eGen Am Bahnhof 4
8551 - Wies
Kërkoni një rikthim
Tregoni numrin e telefonit